Home
Israël 2012
Bali 2013
Gran Canaria 2013
Rusland 2013
Foto's Rusland 2013
Reünie POV 2013
Egypte 2014
Fotomiddag bestuur
Ubbergs Volkslied
Verhuizing
koningspaar BUB
keizerspaar BUB 2007
eerste jaar
tweede jaar
derde jaar
vierde jaar
vijfde jaar
foto's
keizerspaar BUB 2012
Kermis 2010
Schuttersfeest 2011
gedichten
van arts naar .....
Kopstukken familie 1
Kopstukken familie 2
Nog meer kopstukken
Foto's
Links
Gastenboek
Contact
Sitemap

 

 SCHUTTERSFEESTEN 2011. 

 

Ons laatste jaar en nu geen Kermis maar Schuttersfeesten. Dit komt omdat de gemeente niet meer de ambitie heeft om een kermis te organiseren, dus er zijn dit jaar dan ook geen attracties. Maar de Schutterfeesten die door schutterij BUB georganiseerd worden gaan gelukkig gewoon door.

 

Zaterdag 2 juli 2011.

 

Voor de schuttersmis werden wij dit jaar opgehaald door Bart Huilmand. Hij reed met zijn auto naar zijn moeder (Wilma) die voor verder vervoer naar de Plantaanstraat zorgde.

Vandaar naar de kerk voor de schuttersmis. Deze werdt dit jaar voorgegaan door Henk Jansen, onze dorpsgenoot.

Na de mis zijn we, zoals ieder jaar, een afzakkertje gaan nemen bij "Spijker".

 

 

 Op weg naar "Spijker".

 

 

Zondag 3 juli 2011.

 

De dag van de kroning.

 

We werden (zoals meestal) opgehaald door Frans van Steen (jr). Hij bracht ons met auto naar de feesttent op de Kerkberg.

Na plaats genomen te hebben in de koets gingen we, voorafgegaan door de drumfanfare BUB en Harmonie KNA op weg naar Oscar en Desiree voor het strijken van de vlag. 

Hierna vervolgde wij onze weg naar het aspirant koningspaar Theo en Tinie.

Als eerste werd er, onder de klanken van het Wilhelmus, de vlag gehesen waarna er tijd was voor een drankje.

Na een (of meerdere) consumpties was het tijd om naar de feesttent op de Kerkberg te gaan voor de kroning.

Na het welkomswoord door onze voorzitter (John Cremers) werd tijdens het spelen van het Ubbergs Volkslied de kroon gehesen.

Nu kon er overgegaan worden tot de ontkroning van Oscar en Desiree en de kroning van Theo en Tinie.

Hierbij werd, zoals ieder jaar, het Wilhelmus gespeeld. Dit jaar door BUB en KNA samen.

 

 

Het nieuwe (Theo en Tinie) en oude (Oscar en Desiree) Koningspaar.

 

Er volgde nu een druk bezochte receptie en de vendelhulde.

Na de afsluiting in de danstent zijn we nog voor een hapje en een drankje naar "Sous" gegaan.

De overige dagen waren wij weer als "gewoon" hoflid aanwezig.

 

Het samen lopen van de drumfanfare BUB en Harmonie KNA was dit jaar niet het enige dat de BUB en KNA met elkaar verbond. Theo is trompettist bij de KNA en instructeur bij de drumfanfare BUB. Ook zaten er KNA leden aan het hof. Wat ons betreft: geweldig dat twee Beekse verenigingen zo samen werken!!! Dit is zeker voor herhaling vatbaar.

 

 

Woensdag 17 augustus 2011. Kindervakantieweek.

 

Een paar maanden geleden zijn wij als Keizerspaar uitgenodigd om te jureren bij de

“Beekse Bonte Avond”. Deze vond plaats in het “Kulturhus” op woensdag 17 augustus.

Uiteraard waren wij niet de enige juryleden. Behalve wij zaten in de jury: Annemarie Hendriks en Erik (Gordon) Creemers.

Wij werden als Keizerspaar begeleid door Rege van Steen en Ronnie Hendriks.

Om ongeveer 19.00 uur begonnen de optredens van de kinderen. Er werd gedanst en gezongen en aan de jury de zware taak om te beoordelen wie of welke groep net iets beter was dan de rest.

Aan wie moest de beker overhandigd worden?

Na rijp jury beraad kwamen we tot een uitslag waar ieder jurylid het mee eens was.

De winnaar was de dansgroep die bestond uit: Jill, Ruth, Maartje, Alice en Sofie.

Aan Annemarie was de eer om de beker uit te reiken.

Na afloop hebben wij als jury nog iets gedronken.

Al met al een leuke avond.

Wat ook mee speelt is dat wij ons als vereniging weer eens “zichtbaar” gemaakt hebben aan de Beekse jeugd. Wie weet heeft dit een positieve invloed op de kindermiddag volgend jaar.

 

 

 

 Het winnende groepje.

 

Zondag 18 december 2011. Kerstconcert KNA.

 

Ook dit jaar zijn wij als keizerspaar naar het kerstconcert van Harmonie KNA geweest.

De reden hiervan is dat onze koning Theo 3 mee moest spelen met de KNA (zo’n fantstische trompettist kun je natuurlijk niet missen als vereniging).

Het was in ieder geval veel beter weer dan in 2010. De snowboots konden in de kast blijven en de broekspijpen hoefden niet opgetrokken te worden.

Het concert werd geopend door het koor “Ap\Art”uit Millingen. Dit was een geweldig koor en maakte dan ook veel indruk met hun optreden.

Na de pauze trad “De Jeugdbende”van de KNA op. Het is mooi om te zien dat jonge mensen zich aansluiten bij verenigingen uit het dorp.

Hierna was het de beurt aan de Harmonie. Zij speelde een aantal muziekstukken waaronder “Jurassic Parc”.

Na afloop was er nog een loterij waar nummer 128 ons nog een waterkoker opleverde.

Al met al was het weer een gezellig en geslaagd optreden van de KNA.

Wij zien dan ook al uit naar het kerstconcert van 2012.

 

Woensdag 4 januari 2012. Nieuwjaarsbubbel.

 

Ook dit jaar was er, in navolging van vorig jaar, een Nieuwjaarsborrel voor de de geüniformeerde leden en partners.

Na de repetitie van de Drunfanfare was er in het Kultuhus een hapje en drankje.

Door de (te) late communicatie waren er minder mensen dan vorig jaar. (ongeveer 30).

Ondanks deze mindere opkomst was het toch een leuke en gezellige avond.

Het is zeker iets wat ieder jaar terug mag keren.

Hopelijk vindt de communicatie volgend jaar op een eerder tijd stip plaats, waardoor de opkomst waarschijnlijk ook groter zal zijn.

 

Zaterdag 24 maart 2012. Koningsraad.

 

Dit was de laatste keer tijdens onze "regeerperiode"dat wij als keizerspaar aanwezig waren bij de koningsraad.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk werd de vergadering vooraf gegaan door een diner.

Er waren deze keer meer oud-koningen aanwezig dan de voorgaande jaren. Een zeer positieve ontwikkeling.

Tijdens de vergadering, na het diner, waren er discussies over oander andere de kleding tijdens het keizerschieten en de opzet van de koningsraad van volgend jaar. Maar, zoals verwacht mag worden van oud majesteiten, kwam er overeenstemming over bovenstaande punten: Kleding heren--> zwart pak, kleding dames--> nette lange broek mag, maar liever een lange jurk.

Wat de opzet voor volgend jaar betreft: eerst de vergadering daarna borrelen met een borrelhapje tussen door. Dit omdat voor sommige oud koningsparen (in deze tijden van crisis) de kosten voor een diner erg hoog worden.

Na de vergadering werd er uiteraard nog iets gedronken.

Al met al was het weer een nuttige, maar vooral gezellige vergadering.

 

Zondag 25 maart 2012. Receptie Harmonie KNA ivm 90 jarig bestaan.

 

Wij zijn met een zo'n groot mogelijk delegatie naar de receptie geweest. Alle onderdelen waren aanwezig: konings- en keizerspaar, officieren vendelier, bestuursleden en marketensers. Zelf met de kleuren van de KNA (blauw/zwart) was rekening gehouden: De koningin in een blauwe jurk en de keizerin in een zwarte jurk.

Nadat een sirene onze komst had aangekondigd, met dank aan kapitein Ronnie en het vaandel, zijn we marcherend de feestzaal binnen gegaan. John, onze voorzitter, hield een toespraak waarin hij ook inging op de samenwerking tegenwoordig tussen BUB en KNA.

Na enige drankjes en bitterballen zijn we naar huis gegaan. Het was een gezellige receptie.

En wat de grote opkomst van BUB betreft: dit onderstreept hoe BUB en KNA op dit moment met elkaar omgaan en samenwerken --> op een fantastische manier. Wij, als keizerspaar, hopen dat dit ook in de toekomst zo zal blijven want wij hebben elkaar nodig.

 

Zondag 1 april 2012. Ledenontbijt/vergadering.

 

Zoals gebruikelijk de laatste jaren, was er voor de ledenvergadering een ontbijt voor alle leden. Ook dit jaar was de opkomst, al was het iets minder dan vorig jaar, weer goed: ruim 80 leden waren aanwezig.

 

 

Na het weer fantastische, door Spijker , verzorgde ontbijt werden de jubilarissen gehuldigd.

Er waren deze keer 18 jubilarissen waarvan er dit jaar een lid, Piet Verbeet, al 60 jaar lid van onze vereniging was.

 

 

       

Onze 60 jarige jubilaris met zijn vrouw Carolien.

                                                                                         

De vergadering ging, zoals gebruikelijk, als een speer. Ik ben dit jaar gekozen als bestuurslid omdat Vincent zichzelf niet meer beschikbaar stelde. Ook het sponseren van de prijzen bij het koningsschieten was als vanouds: snel.

Na de vergadering kwam nog het rondje van de schutterij gevolgd door het optreden van een buutreedner.

Het was dit jaar geen weer om na de vergadering op het terras te gaan zitten dus waren wij redelijk op tijd thuis.

 

Zondag 13 mei 2012. Koningschieten. 

 

Het was weer zover ........de dag van het traditionele koningsschieten. Zouden er gegadigen zijn? Er werden wel namen genoemd, maar zouden zij ook werkelijk aantreden?? Het was zoals ieder jaar weer afwachten.

 

Wij werden thuis afgehaald door de schutterij. De drumfanfare speelde weer samen met de KNA. Wat is dit toch fantastisch, zowel om te horen als om te zien.

Dit jaar werd de koning als eerste opgehaald wat ons een wandeling naar Koningsholster en terug bespaarde. (Ik mocht, omdat dit ons laatste keizersjaar zou zijn, zeggen wie als eerste opgehaald zou worden en gezien de afstand was de keuze dan ook snel door mij gemaakt.)

Na aankomst op het schietterrein en het omhoog hijsen van de vogel onder de klanken van het Wilhelmus kon het schieten beginnen. Nadat de kop en de vleugels er afgeschoten waren kwam het moment van het aantreden voor het koningsschot.

Er waren twee kandidaten: Peter de Waal en Hein Reinders. Na een spannende strijd schoot Hein uiteindelijk de laatste resten van de vogel naar beneden.

Ook bij het jeugd koningschieten waren er twee kandidaten voor het koningsschot: Bart van Benthum en Jurre Verheijen. Hier was Jurre de beste schutter en mag zich dit jaar jeugdkoning noemen.

 

                                                 

 

                                                           Aspirant koning Hein en jeugkoning Jurre.          

         

Na de vendelhulde werd de aspirant koningin Tonny thuis opgehaald. Nadat de sjerp bij haar omgehangen was zijn we (zo goed als nog mogelijk was) naar Sous les Eglises gemarcheerd waar nog de gelegenheid was om het aspirant koningspaar te feliciteren.

Wat nog opmerkelijk was: Bart van de Bosch (voorzitter van de KNA) vond het wel heel gezellig. Hij liep ook tijdens het ophalen van de aspirant koningin (niet helemaal recht) marcherend en spelend mee. Hulde hiervoor!!

 

Zondag 10 juni 2012. Keizerschieten.

 

Het was de laatste dag van deze regeerperiode. De vijf jaren waren voorbij. Het waren voor ons een vrij rustige, maar wel gezellige jaren.

Wij werden thuis door de schutterij opgehaald. Er liepen 13 oud-koningsparen mee. ook de KNA was weer aanwezig. (Ik weet dat ik in herhalingen val, maar........... FANTASTISCH!!!).

 

 

                                            De laatste keer thuis opgehaald tijdens deze regeerperiode.

 

Van ons uit zijn we eerst naar de beide kerkhoven geweest om, zoals gebruikelijk bij een jubileumjaar, kransen te leggen.

Het was een pittige wandeling berg op naar De Geest.

 

 

 

 

Na de kranslegging gingen we op weg naar "De Musschenberg" voor het keizerschieten. Wat is dit toch een schitterende locatie. En we hadden weer geluk met het weer: zaterdag en maandag regen, maar op zondag tijdens het keizerschieten stralend weer.

Na het prijsschieten volge het aantreden voor het keizersschot. Er traden 11 (!!!!) oud koningen aan waaronder ikzelf.

Er was nog nooit iemand twee keer keizer geweest, ik wou graag de eerste zijn.

Na een spannende strijd lukte het mij om de laatste resten van de vogel eraf te schieten.

Wij waren voor de tweede keer keizerspaar al zijn onze titels niet hetzelfde als de afgelopen regeerperiode.

Het is nu Marthijs II en Marian III.

Na alle plechtigheden hebben we nog heerlijk gegeten bij "De Musschenberg" met uiteraard een afzakkertje.

Wil je weten hoe het ons de komende vijf jaar als keizerspaar vergaat?? Volg dan de berichten op onze website bij het hoofdstuk Keizerspaar 2012.

Als laatste willen wij nog een groot compliment maken voor de organisatie van het keizerschieten. Het was grandioos geregeld.

 

Met schuttersgroet,

Mathijs I en Marian II.