Home
Israël 2012
Bali 2013
Gran Canaria 2013
Rusland 2013
Foto's Rusland 2013
Reünie POV 2013
Egypte 2014
Fotomiddag bestuur
Ubbergs Volkslied
Verhuizing
koningspaar BUB
keizerspaar BUB 2007
eerste jaar
tweede jaar
derde jaar
vierde jaar
vijfde jaar
foto's
keizerspaar BUB 2012
Kermis 2010
Schuttersfeest 2011
gedichten
van arts naar .....
Kopstukken familie 1
Kopstukken familie 2
Nog meer kopstukken
Foto's
Links
Gastenboek
Contact
Sitemap

 

 

Keizerschieten Zaterdag 9 juni 2007.

Zaterdag 9 juni 2007 de dag van het Keizerschieten. Evenals in 2002 (wat overigens niet in het jubileumboek staat) zou ik aantreden. In 2002 was het net niet gelukt, de vogel bleef hangen en bij Louis die na mij was viel hij wel. Misschien zou het dit jaar wel lukken.
Om 10.00 uur begon de dag met een Heilige mis in de Bartholomeuskerk. Na de mis werden op de Katholieke en Protestanten begraafplaats een bloemstuk gelegd ter na gedachtenis van de overleden schutters.
Aansluitend was er een rondgang door het dorp. Voor mensen die moeilijk ter been waren reed het zonnetreintje mee. Op weg naar het Kulturhus waar om 12.00 uur het Keizerschieten zou aanvangen. De opkomst was niet erg groot. Dit was mede te wijten aan het feit dat het niet zo’n geweldig weer was en dat op zaterdag mensen boodschappen moeten doen of moeten werken. Dit mocht echter de pret niet drukken en het was gezellig onder elkaar.
Er werd geloot voor de volgorde van het schieten. Ikzelf had nummer 4.
Het schieten nam een aanvang en de volgorde is daarbij gelijk aan die van het koningschieten. (kop, rechtervleugel, linkervleugel en dan de romp voor het Keizerschap).
Ik schoot zelf bij het 4e schot de kop eraf, Guus Huilmand bij het 34e schot de rechtervleugel en Marc van Son bij het 55e schot de linkervleugel.
Toen kon er, na een kleine pauze, aangetreden worden voor het Keizerschap. Ik was benieuwd (al had ik al het eea vernomen via het roddelcircuit) wie er samen met mij zouden gaan schieten. Het bleek dat ik aardig geïnformeerd was want Lex Mentink en Klaas Arts traden ook naar voren.

Het was een spannende strijd, door alle drie werd er zeer goed geschoten.
Bij het 166e schot schoot Klaas de vogel los. Omdat Lex na Klaas aan de beurt was had ik er niet meer opgerekend dat ik nog een kans had. Lex raakte de vogel wel maar tot zijn wanhoop en mijn geluk viel hij nog niet. Ik was aan de beurt. Dit was mijn grote kans en schoot dan ook bij het 168e schot de vogel neer. IK WAS KEIZER!! Ik kon mijn geluk niet op. Niet alleen omdat ik Keizer was maar ook dat dit voor mij en Marian het afsluiten was van een vreselijke periode. (Ik was vijf jaar geleden, 2002, aan darmkanker geopereerd en na vijf jaar wordt je als genezen beschouwd). Ik viel Marian dan ook zeer geëmotioneerd in de armen. Na enkele minuten was ik in staat de felicitaties van andere in ontvangst te nemen.
De kroning volgde, Louis 1 en Ans 1 werden ontkroond. Marian en ik worden gekroond en mogen ons tot 2012 Keizer Mathijs1 en Keizerin Marian 2 noemen.
 
 

 
Om 16.00 uur werden we bij “ ’t Spijker” verwacht waar we met de oud koningen en de genodigden zijn wezen eten. Hierbij de complimenten aan Louis die dit geregeld had.

Het was wel opschieten want om 18.00 uur begon de receptie tgv het 75 jarig bestaan van de schutterij. Deze was druk bezocht door oa schutters, kringbestuur, andere schutterijen uit de omgeving en andere verenigingen uit het dorp.
Ook kregen Marian en ik nog de felicitaties voor het Keizerschap. Fenna (dochter), Ellen (schoonzus) en Theo (broer) kwamen ook nog speciaal naar Beek om ons te feliciteren.

Na de receptie volgde een feestavond die jammer genoeg niet zo druk bezocht was. Buiten het Kulturhus was het wel een gezellige boel. Er stonden daar net zoveel mensen (binnen mag niet gerookt worden) als er binnen zaten.

Zondag 10 juni was er nog de Kringdag in Beek. Wij hadden als Keizerspaar hierbij geen verplichtingen.
 
     
 
 
Zaterdagavond naar de traditionele schuttersmis geweest. Bijna alles ging het zelfde als voorgaande jaren. Bijna!
Wat was namelijk het geval? Normaal houdt de voorzitter van schutterij aan het einde van de mis een woordje. (fijne kermisdagen enz.). Nu was de pastoor dit de laatste keren vergeten. John, onze voorzitter, had daarom deze keer maar niets voorbereid. Zonde van de tijd.
Maar ja hoor, je raadt het al, deze keer dacht de pastoor er wel aan. Maar John ging niet naar voren om een woordje te doen. De pastoor hield het er toen maar op dat John het vergeten was en deelde dit dan ook aan de aanwezige in de kerk mee!!
Na de mis gingen we met oud koningen, aspirant koning, bestuur en officieren, zoals gebruikelijk de laatste jaren, een afzakkertje pakken bij “’t Spijker”.
 
 
 
Zondag 1 juli.

De dag van de kroning van het nieuwe koningspaar. Wij werden thuis opgehaald door een officier, Harmen Arts, die ons naar de danstent begeleidde. Na een drankje vertrok de schutterij om het oude koningspaar (Herman 2 en Sophia 1) en het aspirant koningspaar op te halen. Voor ons was het de eerste keer dat wij als Keizerspaar in de koets mochten plaatsnemen. Ik moet zeggen, dit beviel ons best. Je hebt zo een mooi overzicht over de rest van de schutterij. Wat bleek? Herman had zijn sleutel nog binnen liggen en de deur dicht getrokken. Wat nu?
Er stond gelukkig een raam open en officier Ronnie Hendriks (onze vaste “tasje vasthouder”)
stelde zich vrijwillig beschikbaar om via een ladder naar binnen te klauteren. (hij leek wel een professionele inbreker). Nadat Ronnie binnen was en de voordeur voor Herman open had gedaan konden we uiteindelijk vertrekken.
Op weg naar de Bongerdstraat waar ons aspirant koningspaar zijn domicilie bij Marjo en Koos had.
Daar aangekomen werd, weer onder het spelen van het Wilhelmus, de vlag gehesen.
Er werd onder het genot van een paar drankjes energie opgedaan om verder te marcheren naar de danstent. Onderweg stopten we nog bij Sous Les Eglise om de schutterij uit Kranenburg, die voor het eerst overdag kwam, op te halen.
In de danstent vond als gebruikelijk de ontkroning van het oude koningspaar en de kroning van het nieuwe koningspaar plaats. Het nieuwe koningspaar zou het jaar ingaan als koning Theo 2 en koningin Jolanda 1.
Als uitzondering werden er dit jaar de koningschildjes van Theo zijn opa en vader voor een jaar aan de koningsketting gehangen.
Na alle officiële handelingen kon het feest beginnen. Wij zaten voor deze dag, op uitnodiging van het nieuwe koningspaar, aan het hof.
Het was bere gezellig en het hof verdiend een groot compliment over de manier waar op men de stemming er in wist te houden.
Omstreeks 22.00 uur hield de muziek plots op met spelen. Dit was overeengekomen met Martijn (van Sous Les Eglise). De stemming zat er op dat moment nog volop in. Voor velen (ook voor ons) was dit een anti- climax.
Het was niet anders. We zouden nu nog met het hof en genodigden een hapje gaan eten bij Martijn. Het was echter verschrikkelijk slecht weer. Hoe kwamen daar zonder dat de jurken van de dames, de pakken van de heren en de uniformen schoon bleven. Jos Peters was gelukkig bereid met zijn auto een paar keer op en neer te rijden.
Ik wil nogmaals Theo, Jolanda en de hele hofhouding danken en de complimenten geven voor de gezellige dag.
De overige dagen van de kermis hadden wij als keizerspaar geen verplichtingen.
 

 Ronnie  in aktie.
      
Presentatie jubileumboek 3 november 2007.
 
 
Zaterdag 3 november 2007 was de dag van de presentatie van het jubileumboek dat geschreven is n.a.v. het 75 jarig bestaan van de schutterij. Het boek is geschreven door Albert de Witt en heeft als titel “Daar komen de schutters”.
Om 13.30 uur was het bij “Marius” verzamelen voor het Keizerspaar, Koningspaar, Officieren, bestuur en de drumfanfare. Wij werden thuis opgehaald door Harmen Arts.
Na een kleine route door Beek kwamen we aan bij het Kulturhus waar het officiële gedeelte zou plaatsvinden. Toen we daar aankwamen was het al een gezellige drukte.
 
De foyer was gezellig ingericht met oude foto’s. Ook draaide er een filmpje met o.a. opnamen van de BUB in de jaren zestig. Tot onze verbazing zagen wij nog een tante van Marian (Ietje) als majorette op een oude foto staan.
 
 
 
De eerste exemplaren van het boek werden door Albert de Witt uitgereikt aan de oud bestuursleden Piet Cremers en Hans Verploegen. Ook de beschermheer van de schutterij, Albert van Dorst, kreeg een exemplaar uitgereikt.
Na het officiële gedeelte konden de bestelde boeken afgehaald en/of betaald worden.
Na enkele consumpties zijn wij (uiteraard met boek) naar huis gegaan.

 
 
 
 
Zaterdagmorgen werden wij door John Cremers gebeld dat onze koning (Theo 2) ziek was en of wij als keizerspaar om
20.00 uur bij het Kulturhus aanwezig konden zijn. Omdat wij die avond al de afspraak hadden om consumptiebonnen te verkopen dachten wij een probleem te hebben. Maar wat bleek, John had dit al geregeld met de Cavalieren. Voor ons was er dus gelukkig geen belemmering meer om niet aanwezig te zijn.
Wij werden thuis opgehaald door Frans van Steen jr. en waren dan ook tijdig aanwezig.
Met de overige genodigden van de schutterij (bestuur en officieren) hadden wij een gereserveerde tafel voor aan bij het podium.
Bij de opening van de avond zagen wij tot onze verbazing dat onze voorzitter (John) een stripact uitvoerde maar dan wel in de omgekeerde volgorde, dus kleren (bijna) allemaal uit en op muziek weer langzaam aankleden.Na diverse optredens was het moment gekomen om de nieuwe prins carnaval bekend te maken.
Dit werd voor de komende carnaval prins Arend 1. Wij werden als Keizerspaar op het podium uitgenodigd om de scepter aan de nieuwe prins carnaval uit te reiken.
Na het officiële gedeelte was er nog een gezellig samen zijn.
Toen wij naar huis gingen werden wij door Frans weer keurig thuis afgezet.
Al met al was het voor ons een zeer gezellige avond met een onverwachte ontdekking (John).
 
 

John blijft verrassen.
 
Receptie van Dick en Erna Lukassen op zaterdag 17 november 2007.

Zaterdag 17 november geven Dick en Erna een feestje ter gelegenheid van:
- 25 jarig huwelijk
- 50ste verjaardag van Dick
- 50ste verjaardag van Erna.

Wij waren hiervoor “privé” uitgenodigd.
Vrijdags belde John dat Theo nog steeds ziek was en of wij als Keizerspaar aanwezig konden zijn. Omdat je als Keizerspaar hoort in te vallen als het Koningspaar niet kan hebben wij uiteraard ja gezegd.
Zaterdags zijn wij in onze gewone kleren naar de receptie gegaan en hebben de avondjurk en het zwarte pak meegenomen. Bij “De Vink”in de Ooy aangekomen hebben wij de jurk en het pak naar de eetzaal gebracht en zijn daar na het feestpaar gaan feliciteren. Om ongeveer 14.30 uur kreeg ik een telefoontje van John dat de schutterij uit Beek vertrok. Wij zijn toen naar de eetzaal gegaan en hebben ons daar voor “Jan en Alleman” zichtbaar omgekleed. Voor de ramen van de eetzaal hingen namelijk geen gordijnen.
Toen de schutterij bij “De Vink”arriveerde zijn wij, nu als Keizerspaar, Dick en Erna weer gaan feliciteren. Dit leverde wel verbaasde gezichten op.
Al met al hadden wij weer aan onze verplichting voldaan en een gezellige dag gehad.
 

Nieuwjaarsreceptie van gemeente Ubbergen op maandag 7 januari 2008.

 
 Zaterdag 5 januari werden wij gebeld met de vraag of wij mee konden naar de nieuwjaarsreceptie van de gemeente omdat Theo en Jolanda niet konden.
Marian kon op dinsdag ipv op maandag werken en ik kon een paar uur eerder van mijn werk uit Amsterdam vertrekken om op tijd thuis te zijn. Dus ja, wij zouden aanwezig zijn.
’s-Maandags werden wij om 18.30 uur opgehaald door Léon (vergezeld door Francis) en met een tussen stop bij Ron gingen wij naar de bekende verzamelplaats (Sous).
Omstreeks 18.45 uur vertrokken wij met een select gezelschap naar “de Sprong”in de Ooy.
(Wij, Léon, Ron, Bennie, Vincent, John, Jan, Francis en Birgit).
Daar aangekomen hebben we, na het uitwisselen van de goede wensen, een drankje genomen (aangeboden door de gemeente).
De burgemeester (Paul Wilbers) hield zijn nieuwjaarstoespraak. Ook werd tijdens de nieuwjaarsreceptie de erepenning van de gemeente Ubbergen”in brons uitgereikt aan Henk Baron. (Hij was ook onze “hoffotograaf” tijdens de kermis in 2000).
Na Henk te hebben gefeliciteerd namen we nog een afzakkertje en omstreeks 21.00 uur zijn we weer richting Beek gegaan.
Ook nu weer zorgde Leon (maar Francis reed) dat we weer keurig thuis afgezet werden.
 

 
 
Carnaval 3 februari 2008.
 
Op zondag 3 februari organiseerde de BUB het gekostumeerd bal tijdens de carnavalsdagen. Dit vond plaats in de foyer van het Kulturhus. Er was voor een discotheek gezorgd.
Als keizerspaar waren wij natuurlijk ook aanwezig. Wel waren wel incognito.
Ook het koningspaar was, met gevolg, aanwezig.
 
De prins van Knotsenburg (Nijmegen) vereerde ons met een bezoek. Natuurlijk was ook onze eigen prins Arend met zijn pages aanwezig.
 
Na de prijsuitreiking was het demasqué en werden maskers en pruiken afgezet en brillen opgezet. (Als brildragende is het zonder bril wel moeilijk kijken).
 
Daarna was het nog een gezellige voortzetting van de avond en werden nog de nodige consumpties genuttigd.
 

 

 
Vergadering oud koningen 15 maart 2008.
 
Zaterdag 15 maart was de eerste vergadering van oud-koningen die wij als Keizerspaar hebben bijgewoond.
De vergadering vond plaats bij “’t Spijker” in zaal “Mooi Nederland”.
Het was jammer dat er maar 10 oud Koningsparen aanwezig waren. Verschillende oud koningen hadden afgezegd en anderen (meestal dezelfde) hebben helemaal niets van zich laten horen. Toch jammer dat er nog zo weinig oud koningen zijn die zich bij de vereniging betrokken voelen.
Maar ondanks alles hebben we toch een gezellige/nuttige avond gehad.
Om 18.00 uur zijn we begonnen met een drankje, waarna we om 18.30 uur begonnen aan een diner. 
Het diner bestond uit soep, daarna het hoofdgerecht (in buffetvorm o.a. zalm en varkenshaas) en als laatste een heerlijk dessert.
 
Om 20.30 zijn we begonnen met de vergadering.
Er werden door de voorzitter van Koningsraad (Louis van Opbergen) enkele mededelingen gedaan over de schuttersmis en de schuttersfeesten. Er werd door hem gevraagd om, indien mogelijk, als oud koning in het zwarte pak en als oud koningin “gepast gekleed” te komen (in het lang niet noodzakelijk, maar liever ook geen oude spijkerbroek/t-shirt).
Hierna vond er een evaluatie plaats van het Keizerschieten van 9 juni 2007.
Als huidige keizer had ik enkele opmerkingen over die dag, zowel positief (bv zonnetreintje) als minder positief (bv locatie en dag).
Mijn vragen/opmerkingen werden door oud koning en voorzitter van de BUB (John Cremers) naar tevredenheid beantwoord.
Hierna volgde het traditionele rondje van de schutterij.
We gingen na een klein oponthoud verder met de rondvraag. Hiervoor gaven zich Piet Cremers en Lex Mentink zich op. Piet had opmerkingen over het beleid van de gemeente inzake het kermisterrein en Lex gaf de voorzitter van de Koningsraad (Louis) een compliment en hij hoopte dat hij nog lang voorzitter zou blijven.
 
Hierna werd de vergadering gesloten en ging een ieder naar huis of de naar de bar voor een afzakkertje.
 
 
 

   
Dodenherdekking mei 2008.
 
Om 18.45 uur was het verzamelen bij “Sous” voor Keizerspaar, Koningspaar, officierenen, vendeliers en bestuur. Wij werden opgehaald door Harm Arts.
Om 19.00 uur was er een mis in de Barthelomeuskerk. Van uit de kerk gingen we naar het monument bij het gemeentehuis. Hier vonden 2 minuten stilte plaats waarna door diverse instanties/personen bloemen bij het monument werden gelegd.
Her bloemstuk van de schutterij werd door het Koningspaar bij het monument gelegd.
 
Na afloop zijn we met de schutterij naar het kerkhof gegaan. Hier werd bij het graf van Albert van Dorst (onze overleden beschermheer) het bloemstukje van de keizerin gelegd. Het bloemstukje van de koningin werd op het graf van Harry Groothuizen (overleden commandant) gelegd.
 
Na een kopje koffie bij “’t Spijker” waren we om ongeveer 21.30 uur weer thuis.
 
Kermis Kranenburg 11 mei 2008.
 
Zondag 11 mei 2008 (1ste Pinksterdag) zijn we, net als voorgaande jaren) met het Koningspaar, hofhouding, officieren en bestuur naar de kermis in Kranenburg geweest.
Het was om 19.00 uur verzamelen bij “Sous”.
Met een volle bus (ca 40 personen) gingen we op weg naar Duitsland.
Na een tijdje wachten in/voor een café werden wij om 20.00 uur door de plaatselijke schutterij opgehaald en naar de danstent gebracht.
Er was voor ons een lange tafel gereserveerd.
Omstreeks 21.00 uur werden de nieuwe koning en keizer gekroond. (Overigens veel minder officieel als bij ons). De nieuwe koning van Kranenburg was voor het eerst een Nederlander die in Duitsland was gaan wonen.
Wij zijn de nieuwe koning en keizer gaan feliciteren en hebben hun nog voorzien van een fles wijn.
Na het feliciteren werd er gedanst en nog menig drankje genuttigd.
Om 01.00 uur stond de bus gereed om ons weer terug te brengen naar Beek waar wij omstreeks 01.30 arriveerde.
  
Koningschieten 18 mei 2008.
 
Zondag 18 mei 2008 was de dag van het jaarlijkse koningschieten bij het Höfke. Het was schitterend weer, in tegenstelling tot de dag ervoor toen het regende.
Op deze dag was er ook de Kaloramatocht waarvan de start ook bij het Höfke was. Zo konden we samen met de organisatie van deze tocht het een en ander regelen. Verschillende wandelaars bleven, na het volbrengen van hun afstand, dan ook naar het Koningschieten kijken, wat voor een gezellige drukte zorgde.
Voor dat het schieten aanving werden wij door de gehele schutterij thuis opgehaald. Van ons uit gingen we naar de Bongerdstraat waar het huidige Koningspaar (Theo en Jolanda) werd afgehaald.
Na het omhoog hijsen van de vogel, onder de klanken van het Wilhelmus, kon het schieten aanvangen. Het eerste schot werd gelost door onze burgemeester Paul Wilbers.
Hierna schoot ik en na mij de koning. Vervolgens was de volgorde van de schutters, zoals gebruikelijk, door loting bepaald.
De kop van de vogel werd er door Harmen Arts afgeschoten, hij had hiermee zijn medaille reeks kompleet. De tweede prijs (de rechter vleugel) was voor onze oud keizer Louis van Opbergen en de derde prijs (de linker vleugel) werd door Koos Lamers gewonnen.
Er moest aangetreden worden voor het koningsschot. Er traden zes kandidaten naar voren: Koos Lamers, Hein Reinders, Danny Reinders, Jan de Jong, Willy Bos en Stefan Groothuijze. Naar een spannende strijd was Danny de gelukkige die het laatste stukje van de vogel naar beneden schoot. Hij wordt tijdens de kermisdagen, samen met zijn vriendin Joan Aarts, tot nieuw koning en koningin gekroond.
Ook bij het jeugdschieten werd geschoten voor de titel jeugdkoning. Wie zou onze eerste jeugdkoning, Patrick Huilmand, opvolgen.
Er hadden zich twee kandidaten aangemeld: Jordi Verploegen en Thijs Hubbers. Jordi schoot iets beter en hij werd dan ook tijdens het koningschieten tot nieuwe jeugdkoning gekroond.
Na het bekend worden van de nieuwe koning werd de aanstaande koningin in de Wilgenlaan afgehaald en gingen we op weg naar “Sous” waar nog een informele receptie volgde. 
 

 Op weg naar het schietterrein.
 
Het eerste jaar.
 
Het eerste jaar zit erop. Het was voor ons niet zo’n druk jaar omdat het koningspaar meestal zelf aanwezig was.
Er hebben zich dit jaar verschillende gebeurtenissen plaatsgevonden die nogal impact hadden op de vereniging. Ik denk hierbij aan het overlijden van onze beschermheer Albert van Dorst, ons oud bestuurslid en oud koning Hans Verploegen en Jan Groothuijze, onze barhulp bij het koningschieten. Ook was er het overlijden van Bets van Steen, oud koningin.
Ook het besluit van de gemeente om van het grasveld bij het Höfke geen evenemententerrein te maken was voor de vereniging een nogal (zachtjes uitgedrukt) rot besluit. De Kermis moest dit jaar daardoor verhuizen naar Schellingshof/Waterstraat terwijl de tent op het parkeerterrein naast de kerk kwam te staan.
Maar het was gelukkig niet allemaal kommer en kwel.
Bij het koningschieten was er dit jaar veel animo voor het koningsschot. Maar liefst 6 maan stelde zich kandidaat.
Jordi Verploegen volgde Patrick Huilmand niet alleen als jeugdkoning maar ook als kring jeugdkoning op. Ook onze koning (Theo) liet tijdens de kringdag zien dat hij een goede schutter was door de eerste prijs (de kop) te winnen en ook nog kring koning te worden.
Onze koningin (Jolanda) had het vizier goed gericht staan en won de tweede prijs (rechtervleugel).
Ook is het bestuur door het kiezen van twee nieuwe bestuursleden (Koos Lamers en Lex Mentink) sinds jaren weer voltallig.